De gemeente bepaalt op 1 januari wie de eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak. Dat kan een woning of een niet-woning zijn, zoals winkelpanden, kantoren of fabrieken. 

De persoon die op 1 januari eigenaar is van een woning, betaalt onroerendezaakbelasting (OZB). De gebruiker van de woning hoeft niets te betalen. Bij een niet-woning betalen de gebruiker en de eigenaar OZB. De OZB is opgesplitst in gebruikersbelasting en eigenarenbelasting. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie hierover vindt u in de Digitale Belastingbalie (blauwe balk rechtsboven).

Contact

Wilt u meer weten of komt u er in de Digitale Belastingbalie niet uit? Neem dan contact op met de belastingmedewerkers.  Zie hiervoor de contactinformatie.

Let op: de aanslagen worden verstuurd door de gemeente Hilversum. Zij voeren sinds januari 2020 de belastingtaken voor onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. 

De tarieven van 2024 voor de onroerendezaakbelastingen zijn een percentage van de WOZ-waarde:

  • Eigenaar woning: 0,1181 %
  • Eigenaar niet-woning: 0,2364 %
  • Gebruiker niet-woning: 0,1686 %

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt wel dat de bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie (blauwe balk rechtsboven).

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen twee maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.