Passend onderwijs is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Zoals kinderen die slecht horen of zien, zeer moeilijk leren of gedragsproblemen hebben.

Voor- en vroegschoolse educatie 

In de kinderopvang zijn er speciale taalprogramma's om achterstanden bij kinderen in te halen. Dit heet de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hier vindt u de formulieren die nodig zijn om uw kind hiervoor aan te melden:

Afspraken

Wat moet u doen:

  • U kunt zelf zoeken via onze digitale gemeentegids voor een overzicht van instellingen en verenigingen die u kunnen helpen. Via de GGD Gooi & Vechtstreek vindt u een overzicht van instellingen, praktijken en activiteiten op het gebied van de zorg en welzijn in de regio. 
  • Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Eerst kijken we samen naar mogelijke oplossingen.