Gemeente Wijdemeren - Passend onderwijs


Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Zoals kinderen die slecht horen of zien, zeer moeilijk leren of gedragsproblemen hebben. In de kinderopvang zijn er speciale taalprogramma's om achterstanden bij te werken: de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE).

Taalprogramma kinderopvang

Wat moet u doen:

  • U kunt zelf zoeken via onze digitale gemeentegids voor een overzicht van instellingen en verenigingen die u kunnen helpen. Via de GGD Gooi & Vechtstreek vindt u een overzicht van instellingen, praktijken en activiteiten op het gebied van de zorg en welzijn in de regio. 
  • Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Eerst kijken we samen naar mogelijke oplossingen. Wat kunt u zelf en wie kan u ondersteunen? Hoe kunnen we het goed regelen? 
  • Soms is er professionele ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld van een medewerker van het Sociaal Wijkteam. Dit team helpt of roept hulp in als er meerdere problemen tegelijk zijn.