Als er problemen zijn in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis op te lossen zijn. Lukt dat niet? Dan kan pleegzorg een oplossing zijn. Kinderen tot 18 jaar kunnen pleegzorg krijgen. Een kind woont dan tijdelijk bij pleegouders. Pleegouders zorgen voor de opvoeding en verzorging van het kind.

Wat moet u doen:

  • Kijk of u zelf hulp kunt regelen. Bijvoorbeeld van familie, vrienden of buren. Soms kan hulp uit de buurt voldoende zijn.  
  • Via onze digitale gemeentegids vindt u een overzicht van instellingen en verenigingen die u kunnen helpen. Denk aan sociale activiteiten of ondersteuning van maatschappelijk werk. Via de GGD Gooi & Vechtstreek vindt u een overzicht van instellingen, praktijken en activiteiten op het gebied van de zorg en welzijn in de regio. 
  • Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met de gemeente.