Op basis van het masterplan 'Het Loosdrechts Terras' uit 2015 is het project de Porseleinhaven ontwikkeld.

Porseleinhaven

Tweede fase van Porseleinhaven op pauze

Projectontwikkelaar Heijmans heeft besloten om haar projectontwikkeling van fase twee van de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht te pauzeren. De appartementen en woningen worden tijdelijk uit de verkoop gehaald. De kopers zijn inmiddels door Heijmans geïnformeerd.

Heijmans is tot deze beslissing gekomen vanwege een tweetal onzekerheden. Allereerst is het onduidelijk wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt, omdat er nog juridische procedures lopen. Daardoor blijft het onzeker wanneer gemeente Wijdemeren de grond bouwrijp kan opleveren aan de projectontwikkelaar en wanneer Heijmans kan starten met de bouw. Verder spelen ook de marktomstandigheden een rol. De laatste weken is de beschikbaarheid van materialen en mensen afgenomen en zijn de bouwkosten juist fors toegenomen.

Uitstel is geen afstel

Heijmans betreurt dit besluit, maar benadrukt dat het de intentie blijft om te bouwen aan de Spinaker. Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is, gaan de woningen en appartementen opnieuw in de verkoop met VON-prijzen die passen bij de dan geldende marktomstandigheden.

Jan-Jaap de Kloet, wethouder ruimtelijke ordening gemeente Wijdemeren: “Wij hebben kennis genomen van het besluit van Heijmans. Wij betreuren dat besluit zeker. Allereerst voor de mensen die zich verheugd hadden om op deze mooie plek te gaan wonen en werken. Ook voor het dorpscentrum is uitstel een vervelende boodschap. De gemeente onderzoekt nu de consequenties voor het plan Porseleinhaven. Daarbij bekijken we ook hoe het braakliggende terrein in de tussentijd nuttig kan worden gebruikt. “

Fasering

De oostzijde is deels al in gebruik genomen. De pakhuizen worden eind 2020 overgedragen aan de kopers. Begin 2021 verzorgt de gemeente dat de buitenruimte mooi wordt aangelegd.

De uitwerking van de westzijde is ver gevorderd. Wanneer het plan door de gemeente én Heijmans gezamenlijk wordt vastgesteld, kan de verkoop van de woningen en commerciële ruimtes officieel starten. We verwachten de start verkoop in het najaar van 2020.

In september 2020 is aan de westzijde al gestart met het aansluiten van de nuts-voorzieningen. Daarna start de gemeente met het bouwrijp maken van dit gebied dat aan Heijmans verkocht zal worden als bouwgrond.

Meer informatie

Wilt u contact met de gemeente over dit plan? U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 035 of via onderstaand contactformulier. 

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.