De voormalige stortplaats Groenewoud in Kortenhoef vormt een probleem voor milieu en omgeving. De oude stortplaats wordt door Afvalzorg gesaneerd en opnieuw ingericht om de natuur in de omliggende polder te verbeteren.

Groenewoud

Het hele gebied tussen de Kortenhoefsedijk, de Emmaweg, de N201 en de zuidelijke bebouwing van Kortenhoef wordt opnieuw ingericht. Om het geheel te kunnen financieren komen er 70 waterwoningen in het omliggende gebied. 

Rol gemeente

Bij de uitwerking van het plan werkt Afvalzorg nauw samen met gemeente Wijdemeren. De helft van de oude stortplaats is eigendom van de gemeente. Wij volgen en toetsen de verschillende planonderdelen zorgvuldig en kritisch.

Meepraten

Afvalzorg werkt samen met de inwoners van Kortenhoef. Een aantal belanghebbenden praatten mee in een klankbordgroep. Er waren informatieavonden, er werden nieuwsbrieven verspreid en er is een enquête gehouden onder omwonenden. Kijk voor meer informatie op www.projectgroenewoud.nl.

Verkeersmaatregelen

Door de bouw van de waterwoningen komen er meer auto’s in het gebied. Een goed verkeersplan is essentieel. De Bruinjoost wordt ontsloten als fietsroute. De woningen worden ontsloten via de Emmaweg. De waterwoningen worden over het water aangevoerd zodat bouwverkeer wordt beperkt.

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 19 december 2013 het Masterplan Groenewoud en het Beeldkwaliteitplan Waterwoningen Kortenhoef vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is begin 2018 klaar. De termijn van het ter inzage leggen van een ontwerpplan is zes weken. Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen.

Beeldkwaliteitplan 

Het bureau Vollmer & Partners heeft in opdracht van de gemeente een Beeldkwaliteitplan voor de 70 waterwoningen opgesteld. In het Beeldkwaliteitplan staan de randvoorwaarden beschreven. Zo komen er waterwoningen en geen woonboten. Het verschil: een waterwoning is ingepast in de natuurlijke omgeving, voldoet aan het bouwbesluit en is niet toevallig aangemeerd.

Op de hoogte blijven

Afvalzorg heeft een website over het project Groenewoud. Ook kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar info@projectgroenewoud.nl als u deze nieuwsbrief in uw inbox wilt ontvangen. Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Op 19 juni 2013 verscheen er een speciale pagina over het Masterplan Groenewoud in Wijdemeren Informeren: