De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie. De griffie zorgt ervoor dat de vergaderingen van de gemeenteraad en van de verschillende commissies van de raad worden voorbereid en goed verlopen. De griffie ondersteunt ook raadsleden en fracties. Een belangrijke taak van de griffie is het geven van informatie over de besluitvormingsprocedures.

Kerntaken raadsgriffie

 • Adviseren over de kaderstellende en controlerende taken
 • (Technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, amendementen, politieke vragen, initiatiefvoorstellen, voorbereiding interpellaties, ed.
 • Verzorgen van het secretariaat van de gemeenteraad en raadscommissie
 • Voorbereiding en goed verloop van raads- en commissievergaderingen
 • Adviseren over de bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de raad
 • Procesondersteuning voor besluitvorming en bestuurlijke processen
 • Bijstand bij de uitoefening van onderzoek door de gemeenteraad
 • Bewaken voortgang raadsprocedures
 • Raadscommunicatie in- en extern
 • Aanspreekpunt voor inwoners, ambtelijke organisatie ten aanzien van de gemeenteraad
 • Organiseren/aanbieden van opleidingen voor de gemeenteraad
 • De medewerkers van de raadsgriffie

De griffie bestaat uit de griffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker

Samenstelling griffie

Elske Hörchner, griffier

Gert-Jan Weierink, raadsadviseur

Noraika Paesch, griffiemedewerker

Heeft u vragen op politiek of maatschappelijk gebied? En weet u niet aan wie u die vragen moet stellen?  Neem dan contact op met de griffie via griffier@wijdemeren.nl. Kunnen de medewerkers van de griffie zelf geen antwoord geven, dan kunnen zij u vertellen waar u wél moet zijn. U kunt ook het contactformulier invullen.

Contactformulier

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.