Op de vijf gemeentelijke begraafplaatsen staan veel graven die slecht onderhouden zijn. Door de ouderdom kan het monument verzakt zijn of helemaal overwoekerd met beplanting. De rechthebbende is verplicht om het graf te onderhouden, maar soms is dit al jaren niet meer gebeurd. Bijvoorbeeld doordat de rechthebbende is verhuisd of overleden.

Goed onderhoud van een graf is belangrijk

Graven zonder rechthebbende vervallen aan de gemeente. Om te voorkomen dat de gemeente graven ruimt waarvoor nog belangstelling is, zoeken wij rechthebbenden. De gemeente inventariseert het onderhoud op alle begraafplaatsen door van elk grafmonument een foto te maken. Mevrouw Kemp van afdeling Beheer Openbare Ruimte: “Bij slecht onderhouden graven zoeken we contact met de rechthebbende. Als van een graf de rechthebbende niet meer bekend is, plaatsen we een jaar lang een bordje bij het graf en worden de gegevens op het publicatiebord vooraan bij de begraafplaats geplaatst. Deze oproep geldt voor zowel de rechthebbende als andere familieleden en inwoners die meer informatie hebben. De gemeente wil op deze manier iedereen in de gelegenheid stellen om te reageren en vervelende situaties voorkomen.”

Rechthebbenden gezocht

Inmiddels hebben al veel belanghebbenden zich gemeld. Op de lijst rechthebbenden gezocht staan graven waarvan we graag in contact komen met belanghebbenden of rechthebbenden.

Meer informatie

Als een rechthebbende van een graf zelf overlijdt, moet het grafrecht binnen een half jaar naar een nieuwe rechthebbende overgeschreven worden. Gebeurt dit niet, dan vervalt het graf aan de gemeente. Bent u rechthebbende en verhuisd? Of familie van iemand die op één van onze begraafplaatsen ligt en wilt u de grafrechten behouden/verkrijgen? Neem dan contact via telefoonnummer 14 035.

U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier. Geef daarin duidelijk aan om welk graf het gaat.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.