Gemeente Wijdemeren - Reclame


Als u een (verlicht) reclameobject wilt plaatsen, heeft u een omgevingsvergunning bouwen nodig.

Bij uw aanvraag geeft u het volgende aan:

  • de reden
  • het soort reclameobject
  • hoe groot het reclameobject is
  • de locatie

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO)  kunt u zien of u voor uw reclameobject een vergunning nodig heeft. Hier vraagt u ook de omgevingsvergunning aan. 

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de medewerkers van bouw- en woningtoezicht via telefoonnummer 14 035.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond.