U mag een recreatiewoning niet gebruiken als uw hoofdverblijf. In enkele gevallen is een uitzondering mogelijk. U vraagt hiervoor een tijdelijke gedoogbeschikking aan bij de gemeente.

Soms is tijdelijke bewoning van een recreatieverblijf noodzakelijk. De gemeente wil hieraan meewerken als er sprake is van een daadwerkelijke calamiteit, een overmachts- en overgangsituatie:

  • situaties waarbij uw reguliere woonruimte door een ongewoon voorval dermate beschadigd is geraakt, dat u hierin niet meer veilig kunt wonen;
  • persoonlijke problemen, waarbij u een urgentieverklaring heeft;
  • gedurende de verkoop of verbouwing van een woning.

Criteria

Daarnaast moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • u heeft een economische en/of maatschappelijke binding met de gemeente Wijdemeren;
  • u kunt aantonen dat u binnen één jaar in aanmerking komt voor een reguliere woning in de gemeente, bijvoorbeeld door het overleggen van een urgentieverklaring of door het overleggen van een koop- of huurovereenkomst van een onlangs aangekochte of gehuurde woning;
  • u beschikt op het moment van de aanvraag niet over een redelijke vorm van huisvesting;
  • u kunt aantonen dat er dringende omstandigheden zijn;
  • u heeft toestemming van de eigenaar en/of de exploitant van het recreatieterrein;
  • het recreatieverblijf voldoet naar het oordeel van burgemeester en wethouders aan redelijke eisen van bewoonbaarheid.

In bovenstaande situaties vraagt u een tijdelijke, persoonlijke en objectgebonden gedoogbeschikking aan. Deze gedoogbeschikking geldt voor maximaal één jaar.

Voor de behandeling van een verzoek om een persoonlijke tijdelijke gedoogstatus betaalt u legeskosten.