Met het paspoort en de identiteitskaart kunt u reizen. Ook kunt u hiermee bewijzen wie u bent.

 • U vraagt een paspoort of Nederlandse identiteitskaart persoonlijk aan. Dit kan alleen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Wij werken op afspraak. Maak op tijd uw afspraak. Het is op dit moment erg druk en er geldt een wachttijd voor het inplannen van een afspraak.
 • Maakt u voor uw kind een afspraak, dan is toestemming van ouders of voogd nodig. Hiervoor vult u een toestemmingsformulier in. Neem uw kind mee naar de afspraak.

Vanaf 2 augustus 2021 heeft de ID-kaart 2 vingerafdrukken in de chip. Ook staat uw burgerservicenummer (BSN) in een QR-code op de achterkant. De kaart ziet er ook iets anders uit. Meer informatie vindt u op de website van de RVIG.

 • U heeft de Nederlandse Nationaliteit.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • Paspoort: Kinderen tot 18 jaar hebben schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of voogden.
 • Nederlandse identiteitskaart: Kinderen tot 12 jaar hebben schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of voogden.

Tweede paspoort

 • Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig.
 • U kunt bewijzen dat u het tweede paspoort voor uw werk nodig heeft.
 • U kunt bewijzen dat uw paspoort vaak bij een consulaat ligt voor een visumaanvraag.
 • U kunt bewijzen dat u vaak naar landen reist die met elkaar in conflict zijn. Zie ook het overzicht met conflicterende landen.
 • U vraagt een tweede paspoort niet aan voor één bezoek. Hiervoor kunt u bij de Koninklijke Marechaussee een noodpaspoort aanvragen.

Een tweede paspoort is twee jaar geldig.

Meer informatie over het aanvragen van een tweede paspoort.

Vluchtelingenpaspoort

 • U woont in Nederland. Ook staat u ingeschreven in Wijdemeren of heeft u een briefadres in Wijdemeren.
 • U heeft een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd (document type III of IV)
 • U kunt bewijzen wie u bent.

Heeft u geen vluchtelingen status? Dan kunt u misschien een vreemdelingenpaspoort krijgen.

Vreemdelingenpaspoort

Meer informatie over het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort.

 • Al uw reisdocumenten; paspoorten en identiteitskaarten. Ook verlopen reisdocumenten neemt u mee. 
 • Eén goed lijkende kleurenpasfoto die kortgeleden gemaakt is. Houdt ook rekening met de pasfoto-eisen. In het gemeentehuis is een fotocabine.
 • Contant geld of pinpas. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag.
 • Schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat. Hiermee bedoelen we iemand die over uw geld kan beslissen wanneer u dit zelf niet kunt.
 • Wanneer uw reisdocument vermist is: een Nederlands proces-verbaal vermissing reisdocument. Kijk voor meer informatie bij 'Vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs'.

Aanvullend voor reisdocument kinderen

 • Schriftelijke toestemming van ouders of voogden. Het formulier is door beide ouders of voogden ondertekend. Neem de schriftelijke toestemming en (een kopie van de) legitimatiebewijzen van alle ouders/voogden mee. Behalve een paspoort en identiteitskaart is ook een rijbewijs een geldig legitimatiebewijs.
 • Bent u als ouders allebei aanwezig bij het aanvragen? De schriftelijke toestemming kan dan bij burgerzaken worden ingevuld. U kunt hier ook uw legitimatiebewijs laten zien.
 • Uw kind moet aanwezig zijn bij deze aanvraag.

 

Een reisdocument voor personen jonger dan 18 jaar is 5 jaar geldig. Personen vanaf 18 jaar ontvangen een reisdocument dat 10 jaar geldig is.

Kinderen

Het is voor kinderen verplicht een eigen reisdocument te hebben. Zij worden niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouders of voogd. Eerder gemaakte bijschrijvingen zijn niet meer geldig. Let op: uw kind moet aanwezig zijn bij deze aanvraag.

Spoedaanvraag paspoort en identiteitskaart

Heeft u snel een paspoort of identiteitskaart nodig? Neem contact met ons op via nummer 14 035 voor het maken van een afspraak. Houdt u er rekening mee dat door de drukte van de reisdocumentenpiek een afspraak op dezelfde dag of eerstvolgende werkdagen niet mogelijk is.

Heeft u het reisdocument op korte termijn nodig en kunt u uw reis niet uitstellen? Dan kunt u mogelijk een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Ook accepteert niet ieder land een Nederlands nooddocument om het land binnen te komen.

Online regelen

U betaalt uw paspoort of identiteitskaart bij aanvraag.

Tarieven:

 • Paspoort € 83,80
 • Paspoort voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 63,40
 • Zakenpaspoort € 83,80
 • Zakenpaspoort voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 63,40
 • Identiteitskaart € 75,80
 • Identiteitskaart voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 40,90
 • Tweede paspoort (2 jaar geldig) € 63,40
 • Reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen (5 jaar geldig) € 63,40

Extra kosten

 • Extra kosten spoedaanvraag reisdocument € 57
 • U kunt uw reisdocument na vijf werkdagen ophalen, tijdens onze openingstijden voor afhalen
 • Reisdocumenten haalt u  persoonlijk af. Dit geldt ook voor kinderen.
 • Bij het afhalen van een vernieuwd document levert u de oude in.
 • U heeft drie maanden de tijd om het paspoort op te halen.