Gemeente Wijdemeren - Rijbewijs

U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Hiervoor maakt u een afspraak. Na vijf werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs persoonlijk ophalen, tijdens onze openingstijden voor afhalen.

Rijbewijs vernieuwen

 • Als u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus heeft, moet u eerst medisch gekeurd worden. Dit geldt voor rijbewijzen C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E of DE.
 • Als u tussen de 65 en 70 jaar oud bent, krijgt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot u 75 wordt.
 • Als u tussen de 70 en 75 jaar oud bent, krijgt u een rijbewijs dat maximaal 5 jaar geldig is. Let op: het CBR kan beslissen dat dit korter is, bijvoorbeeld 1 jaar.
 • Vanaf 75 jaar moet u medisch gekeurd http://www.cbr.nl/medisch.pp worden, voordat u een rijbewijs kunt vernieuwen.

Gezondheidsverklaring

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Dit heet een Gezondheidsverklaring. U heeft een Gezondheidsverklaring nodig als:

 • U in het bezit bent van een rijbewijs met de categorieën C en/of D.
 • Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
 • Uw rijbewijs om medische redenen een beperkte geldigheidsduur heeft.
 • U uw militair – of buitenlands rijbewijs wilt omwisselen.

Meer informatie over de Gezondheidsverklaring vindt u op de website van het CBR.

Jonger dan 18 jaar, begeleiderspas

Ben je als 17 jarige geslaagd voor categorie B, dan moet je bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een begeleiderspas registreren, voordat je het rijbewijs kunt aanvragen.

Categorie T op rijbewijs

Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Hiermee mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg. Vanaf 1 juli 2016 is de categorie T verplicht om een LBT en een MMBS te besturen. Nu mag dat nog met een trekkercertificaat.

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs.

 • U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven voor 1 juli 2015.
 • De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard.
 • U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u uw trekkercertificaat omwisselen. Heeft u geen trekkercertificaat? Dan moet u examen doen voor het T-rijbewijs. Neem contact op met een rijschool.

Buitenlands rijbewijs omwisselen

In bepaalde gevallen kan een buitenlands rijbewijs worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. U doet dit bij de gemeente waar u ingeschreven bent. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

 • één (recente) goed lijkende kleurenpasfoto die aan de pasfoto-eisen voldoet. In het gemeentehuis is een fotocabine;
 • geld of uw pinpas: u betaalt het rijbewijs bij de aanvraag;
 • bij uw eerste rijbewijs of omwisselen: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • bij vernieuwing: het rijbewijs dat u al heeft;
 • bij vermissing of diefstal: moet u aangifte doen bij de balie van Publiekszaken; Daarna kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Heeft u een proces-verbaal, opgemaakt door de Nederlandse politie, dan overlegt u het proces-verbaal;
 • bij een verlopen rijbewijs: het rijbewijs dat verlopen is en een geldig legitimatiebewijs;
 • geldig militair rijbewijs of buitenlands rijbewijs omwisselen: verklaring van Geschiktheid (Gezondheidsverklaring). Deze vraagt u aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Na vijf werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs persoonlijk ophalen, tijdens onze openingstijden voor afhalen.

Heeft u het rijbewijs sneller nodig? Dan kunt u een rijbewijs met spoed aanvragen. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan, in de gemeente waar u bent ingeschreven. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de kalender rechtsboven in het scherm.

Gezondheidsverklaring

Heeft u een eigen Gezondheidsverklaring nodig? Deze vraagt u aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Wilt u de Gezondheidsverklaring liever op papier invullen? Dan kunt u een papieren Gezondheidsverklaring kopen bij de gemeente of het CBR.

Spoedaanvraag rijbewijs

Heeft u snel een rijbewijs nodig? Doe dan een spoedaanvraag. De aanvraag moet vóór 14:00 uur gedaan worden. U kunt het document dan de volgende werkdag vanaf 9:00 uur persoonlijk afhalen. Een spoedaanvraag is duurder dan een gewone aanvraag. Heeft u uw huidige rijbewijs niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Een spoedaanvraag kan niet digitaal gedaan worden, u kunt een afspraak maken bij het klantcontactcentrum via 14 035.

Online regelen

Tarieven:

 • Rijbewijs € 41,00 (tot aan de invoering Wet digitale overheid; na de invoering: € 44,50)
 • Omwisseling buitenlands rijbewijs € 41,00
 • Extra kosten bij vermissing of beschadiging € 22,50
 • Extra kosten spoedaanvraag rijbewijs € 34,10
 • Gezondheidsverklaring (via CBR) € 37,80.