Gemeente Wijdemeren - Rijbewijs

U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Hiervoor maakt u een afspraak. Na vijf werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs persoonlijk ophalen, tijdens onze openingstijden voor afhalen. 

Rijbewijs vernieuwen

 • Als u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus heeft, moet u eerst medisch gekeurd worden. Dit geldt voor rijbewijzen C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E of DE.
 • Als u tussen de 65 en 70 jaar oud bent, krijgt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot u 75 wordt.
 • Als u tussen de 70 en 75 jaar oud bent, krijgt u een rijbewijs dat maximaal 5 jaar geldig is. Let op: het CBR kan beslissen dat dit korter is, bijvoorbeeld 1 jaar.
 • Vanaf 75 jaar moet u medisch gekeurd http://www.cbr.nl/medisch.pp worden, voordat u een rijbewijs kunt vernieuwen.

Gezondheidsverklaring

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Dit heet een Gezondheidsverklaring. U heeft een Gezondheidsverklaring nodig als:

 • U in het bezit bent van een rijbewijs met de categorieën C en/of D.
 • Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
 • Uw rijbewijs om medische redenen een beperkte geldigheidsduur heeft.
 • U uw militair – of buitenlands rijbewijs wilt omwisselen.

Meer informatie over de Gezondheidsverklaring vindt u op de website van het CBR.

Jonger dan 18 jaar, begeleiderspas

Ben je als 17 jarige geslaagd voor categorie B, dan moet je bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) https://www.rdw.nl/particulier/Paginas/default.aspx een begeleiderspas registreren, voordat je het rijbewijs kunt aanvragen.

Categorie T op rijbewijs

Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Hiermee mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg. Vanaf 1 juli 2016 is de categorie T verplicht om een LBT en een MMBS te besturen. Nu mag dat nog met een trekkercertificaat.

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs.

 • U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven voor 1 juli 2015.
 • De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard.
 • U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u uw trekkercertificaat omwisselen. Heeft u geen trekkercertificaat? Dan moet u examen doen voor het T-rijbewijs. Neem contact op met een rijschool.

Buitenlands rijbewijs omwisselen

In bepaalde gevallen kan een buitenlands rijbewijs worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. U doet dit bij de gemeente waar u ingeschreven bent. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

 • één (recente) goed lijkende kleurenpasfoto die aan de pasfoto-eisen voldoet. In het gemeentehuis is een fotocabine;
 • geld of uw pinpas: u betaalt het rijbewijs bij de aanvraag;
 • bij uw eerste rijbewijs of omwisselen: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • bij vernieuwing: het rijbewijs dat u al heeft;
 • bij vermissing of diefstal: moet u aangifte doen bij de balie van Publiekszaken; Daarna kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Heeft u een proces-verbaal, opgemaakt door de Nederlandse politie, dan overlegt u het proces-verbaal;
 • bij een verlopen rijbewijs: het rijbewijs dat verlopen is en een geldig legitimatiebewijs;
 • geldig militair rijbewijs of buitenlands rijbewijs omwisselen: verklaring van Geschiktheid (Gezondheidsverklaring). Deze vraagt u aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Na vijf werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs persoonlijk ophalen, tijdens onze openingstijden voor afhalen.

Heeft u het rijbewijs sneller nodig? Dan kunt u een rijbewijs met spoed aanvragen. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan, in de gemeente waar u bent ingeschreven. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de kalender rechtsboven in het scherm.

Gezondheidsverklaring

Heeft u een eigen Gezondheidsverklaring nodig? Deze vraagt u aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Wilt u de Gezondheidsverklaring liever op papier invullen? Dan kunt u een papieren Gezondheidsverklaring kopen bij de gemeente of het CBR.

Spoedaanvraag rijbewijs

Heeft u snel een rijbewijs nodig? Doe dan een spoedaanvraag. De aanvraag moet vóór 14:00 uur gedaan worden. U kunt het document dan de volgende werkdag vanaf 9:00 uur persoonlijk afhalen. Een spoedaanvraag is duurder dan een gewone aanvraag. Heeft u uw huidige rijbewijs niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Een spoedaanvraag kan niet digitaal gedaan worden, u kunt een afspraak maken bij het klantcontactcentrum via 14 035.

Digitaal regelen

Tarieven:

 • Rijbewijs € 39,70
 • Omwisseling buitenlands rijbewijs € 39,70
 • Administratiekosten (bij vermissing) € 22,50
 • Extra kosten spoedaanvraag rijbewijs € 34,10
 • Gezondheidsverklaring (via CBR) € 37,80.
 • Omwisseling trekkercertificaat (via RDW) kosteloos.