De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar zorgt u zelf voor verdere aansluiting.

Heeft u een verstopping? Lees dan onze informatie over rioolverstopping.

Wanneer bij uw woning of bedrijf een gemeentelijk vuilwaterriool aanwezig is, dan moet het huishoudelijk afvalwater (uit keuken, WC en badkamer) hierop aangesloten te zijn. Voor bedrijfsafvalwater gelden andere regels. Hiervoor neemt u contact op met de afdeling Milieu van de gemeente.

Aansluitvergunning

Voor een nieuwe aansluiting op het hoofdriool of het wijzigen of slopen van de huidige aansluiting heeft u een aansluitvergunning nodig. De gemeente maakt een nieuwe huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter op uw erf. Hier wordt een ontstoppingsput geplaatst. Vanaf dit punt zorgt u zelf verder voor de rioolaansluiting. Als u de aansluiting maakt, moet de gemeente deze aansluiting eerst controleren, voor u het gat dichtgooit!

Regenwaterafvoer

Een regenwaterafvoer mag niet op het vuilwaterriool worden aangesloten, maar moet op een schoonwaterriool, oppervlaktewater of zakput worden aangesloten. Schoonwaterriolen zijn nog niet aanwezig in alle delen van de gemeente. Als geen van deze oplossingen mogelijk is, geeft de gemeente toestemming om hemelwater op het vuilwaterriool aan te sluiten.

Formulier aanvragen rioolaansluiting.

U stuurt bij uw aanvraag het volgende mee:

  • een plattegrondje waarop staat aangegeven om welke woning/locatie het gaat;
  • een schets met de maten van de huisaansluiting vanuit de woning;
  • een uitdraai van het kadaster met vermelding van het kadastrale nummer van het perceel en vermelding van de eigenaar;
  • het type aansluiting;
  • wanneer de aanvraag door een huurder wordt ingediend, heeft de gemeente een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte via telefoonnummer 14 035.

Bij klachten over stank, rioolverstopping en verzakking van de weg kunt u contact opnemen met de gemeente. Telefoonnummer: 14 035. Hier kunt u ook om advies vragen.