Op verzoek van de gemeente Wijdemeren verzorgt de gemeente Hilversum in zogenoemde gastheerschappen taken voor de gemeente Wijdemeren.

Het gaat om:

  • De financiële administratie;
  • De taken op het gebied van de Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
  • De gemeentelijke belastingtaken: het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en het vaststellen van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in Wijdemeren (vanaf 1 januari 2020)

Door deze gastheerschappen met Hilversum verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en verminderen we de risico’s in onze bedrijfsvoering.

Wat houdt het in?

De gastheerschappen houden in dat de financiële administratie, de belastingtaken en de taken op het gebied van de Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden uitgevoerd vanuit Hilversum in hun ICT-omgeving. De Wijdemeerse medewerkers zijn in dienst van de gemeente Wijdemeren maar werken vanuit het gemeentehuis van Hilversum.

Einde BSWW

Vanwege de opheffing van de uitvoeringsorganisatie Belastingen SWW (Belastingsamenwerking van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren) per 31 december 2019 is gekeken of Hilversum deze belastingtaak voor Wijdemeren kan verzorgen per 1 januari 2020. Omdat het heffen van belastingen in Hilversum is verweven met de taken op het gebied van BAG/BGT was het een logische stap ook deze taken in een gastheerschap te beleggen. Naast de genoemde gastheerschappen werken Hilversum en Wijdemeren al geruime tijd samen op het gebied van gladheidsbestrijding en de salarisadministratie. 

Meer informatie

www.wijdemeren.nl/belastingen