Speelruimte en speelplaatsen zijn belangrijk voor kinderen. Ze kunnen buiten spelen en zich zo lichamelijk, geestelijk en sociaal ontwikkelen. Bovendien draagt de speelruimte bij aan een groene en duurzame woon- en leefomgeving.

Buitenspelen

Wijdemeren werkt aan een plan voor vernieuwing van de speelplaatsen en een evenwichtige verdeling van de speelplaatsen over de verschillende kernen.

Beleid

Ín 2014 heeft de raad de nota 'Ruimte om buiten te spelen 2014-2019 vastgesteld. Deze nota heeft als doel duidelijke normen te hanteren, zodat het beschikbare budget eerlijk over de speelruimten verdeeld kan worden. Ook wordt hierin rekening gehouden met het (afnemende) aantal jonge kinderen in de gemeente, waardoor minder speelplekken nodig zijn.

Uitgangspunten voor de speelplaatsen

  • de speelruimte moet veilig en kwalitatief goed zijn
  • het gemiddelde aantal kinderen per speelplaats is gesteld op 75
  • per speelplaats komen er minimaal drie speeltoestellen of een combinatietoestel
  • voor de locaties die niet meer met speeltoestellen worden ingericht, bestaat de mogelijkheid deze samen met kinderen en ouders in te richten. Bijvoorbeeld als trapveldje of als een groene ruimte met natuurlijke speelelementen, zoals een boomstam.

Eigen toestellen

De gemeente staat open voor initiatieven van bewoners om zelf een toestel aan te schaffen. Een spoeltoestel moet voldoen aan het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen. Hierin staan regels voor de ondergrond (vallen), de vrije ruimte om het toestel heen en eisen waar de materialen aan moeten voldoen. Alles moet natuurlijk veilig zijn!

Keuren

De afdeling Serviceverlening van de gemeente controleert maandelijks alle toestellen op eventuele gebreken. Daarnaast keurt een extern gecertificeerd bedrijf twee keer per jaar de toestellen.

Herinrichting speelplaatsen

Tussen 2017 en 2024 wordt de speelruimte herzien en heringericht. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden.

Vragen?

Wilt u meer weten, neem dan contact op met gemeente. Telefoonnummer: 14 035. U kunt ook onderstaand formulier gebruiken. 

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.