Gemeente Wijdemeren - Standplaats

Voor het innemen van een standplaats heeft u een vergunning nodig.

De gemeente Wijdemeren kent drie soorten standplaatsen:

  • Ideële standplaats: voor maatschappelijk/sociaal-culturele activiteiten of activiteiten op het gebied van volksgezondheid, met een niet-commercieel karakter;
  • Incidentele standplaats: maximaal vijf dagen per kalenderjaar;
  • Vaste standplaats: voor onbepaalde tijd, met een minimum van één dag en een maximum van zes dagen per week.

Markt

Een bijzonder fenomeen in Wijdemeren is de wekelijkse markt in Ankeveen. De bewoners hebben het verdwijnen van winkels opgevangen door zelf marktkooplieden uit te nodigen om in de kern hun waren te verkopen. Mocht u interesse hebben in een plek op de markt, dan is dat ook mogelijk. Het resultaat is een wekelijkse markt in het centrum, waar een compleet aanbod aan producten te koop wordt aangeboden. Iedere zaterdag tussen 8.00 en 13.00 uur op het Stichts End in Ankeveen, op de parkeerplaats naast de RK Martinus Kerk. Ga voor meer informatie over de markt naar de website van het bewonersinitiatief Bruisend Ankeveen.

U huurt een standplaats per dagdeel (08:00 - 13:00 uur / 13:00 - 18:00 uur). De afmeting van een standplaats is maximaal 25m2. Als de locatie het toelaat, is een grotere plaats eventueel mogelijk. Hiervoor berekent de gemeente extra huur.

In het aanvraagformulier staat welke bijlagen u moet meesturen.

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u de beslissing op uw vergunningaanvraag thuisgestuurd. De behandeltermijn kan met acht weken worden verlengd.

U dient uw aanvraag minimaal acht weken van tevoren in bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het Aanvraagformulier Standplaatsenvergunning.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het team Vergunningen. Telefoonnummer 14 035.

De incidentele en vaste standplaatsen zijn aangewezen. U vindt de locaties in het Standplaatsenbeleid Wijdemeren. De nog beschikbare vaste standplaatslocaties vindt u in het Overzicht bezetting vaste standplaatsen Wijdemeren. Ideële standplaatsen kunt u vrij aanvragen. Bij de behandeling van de aanvraag beoordelen wij de gewenste locatie geschiktheid.

Voor de vergunning betaalt u leges. Daarnaast betaalt u voor een standplaats huur.

Legestarieven

  • Incidentele standplaats (bepaalde tijd): € 64,50
  • Vaste standplaats (onbepaalde tijd): € 257,00
  • Ideële standplaats: gratis
  • Tarievenregeling standplaatsen