Gemeente Wijdemeren - Gladheidbestrijding

Gladheid kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen door te strooien met zout of door sneeuwschuivers.

Bus- en hoofdroutes eerst

Bij gladheid worden als eerste de bus- en hoofdroutes met zout bestrooid en vervolgens de secundaire doorgaande wegen. 

Aparte route voor fietspaden en bruggen

Voor fietspaden en bruggen is er een aparte strooiroute, die gelijktijdig met de andere route afgehandeld wordt. 

Woonstraten

Woonstraten worden niet gestrooid, behalve straten nabij winkelcentra en bejaardencentra. Bij extreme gladheid probeert de afdeling Beheer Openbare Ruimte ook in woonstraten de gladheid te bestrijden. 

U kunt een handje helpen

Trottoirs worden niet gestrooid. Daarom doen we hiervoor een beroep op u, om de stoep voor u huis en eventueel dat van uw buren begaanbaar te maken.

Klacht of tip over gladheidsbestrijding?

Klachten of tips over gladheidbestrijding kunt u doorgeven aan de gemeente

Strooiroutes

In de kaart hieronder ziet u de actuele strooiroutes.

  • Rode routes: wegen.
  • Gele routes: fietspaden.
  • Groene rondjes: bruggen