Een taalstage is er voor inwoners van Wijdemeren die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, maar wel zijn ingeburgerd of hier mee bezig zijn.

Door stage te lopen en mee te werken bij een organisatie vergroten nieuwe inwoners de kansen om een netwerk op te bouwen en een werkplek te vinden. Stagebieders zijn vrijwilligersorganisaties, sport en of cultuur/welzijnsorganisaties, particulieren of ondernemers in Wijdemeren.

Stageperiode

De taalstage duurt 12 weken met een minimum van 4 uur per week. Bij een ondernemer of particulier wordt er in overleg besproken wat de taken zijn. De afspraken worden in een competentieformulier vastgelegd. Voor sommige organisaties is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Deze wordt voor u aangevraagd door de gemeente.

Aanvragen

Hoe verloopt een aanvraag bij de gemeente?

1. Aanmelding kan via de Coördinator Taalstge van de gemeente. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 14035
2. De Coördinator Vrijwillige Inzet spreekt met de deelnemer om te beoordelen hoe het taalniveau is
3. Is het taalniveau erg laag? Dan koppelen we hem of haar aan een taalcoach 
4. Is het taalniveau redelijk? Dan koppelen we hem of haar aan een vrijwilligersorganisatie, leer- of werkbedrijf
5. De Coördinator Vrijwillige Inzet zoekt naar een match met een geschikte stagebieder
6. Kennismakingsgesprek tussen deelnemer en stagebieder. Bij een goede match wordt het competentieformulier getekend en start de taalstage
7. Na evaluatie van de taaltage volgt een nieuw werktraject.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u iemand aanmelden? Dan kunt u vragen naar de Consulent Re-integratie of Coördinator Taalstage via telefoonnummer 14035.