De vraag naar woningen in Wijdemeren is net als in heel Nederland groot. Daarnaast is er behoefte aan ruimte voor bedrijven. Door een besluit van de Provincie is Wijdemeren voor een groot deel op slot en kan er bijna niet meer gebouwd worden. Daarom is het belangrijk om de schaarse ruimte die er is te benutten. Ter Sype is een van de weinige plekken in onze gemeente waar we kunnen bouwen.

Ter Sype

Vliegveld Hilversum

Ter Sype ligt direct naast vliegveld Hilversum. Het geluid dat door de vliegtuigen wordt gemaakt, kan storend zijn voor bewoners. Ook moet rekening worden gehouden met de veiligheid van piloot en passagiers in noodsituaties. Om die redenen stond het ‘Luchthavenbesluit vliegveld Hilversum’, dat de provincie Noord-Holland vaststelde, geen  woningbouw toe op een groot deel van Ter Sype. Het verleggen van de start- en landingsbanen van het vliegveld zou een oplossing kunnen zijn, maar hiervoor is onvoldoende steun bij de gemeente Hilversum. Daardoor heeft de ontwikkeling van Ter Sype lange tijd stil gestaan.

Op 23 mei 2022 heeft de provincie de Omgevingsverordening NH 2022 aangenomen. In de Omgevingsverordening zijn de bepalingen ten aanzien geluid van vliegtuigen gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor het bouwen van woningen op Ter Sype.

De verantwoordelijkheid voor het maken van een integrale afweging over een aanvaardbaar en gezond woon- en leefklimaat voor woningbouw op Ter Sype ligt door de Omgevingsverordening straks bij de gemeente. Voor een onderbouwde afweging, moet de gemeente grondig onderzoek (laten) doen naar geluid van vliegtuigen, verkeer en bedrijven in relatie tot gezondheid. Maar ook onderzoek naar externe veiligheid is nodig. Een nieuw plan met meer ruimte voor bedrijven, op de plekken waar geen woningen mogen komen, heeft een grotere kans van slagen.

College steunt plannen

De grond is in eigendom van DC Vastgoed en het college steunt de plannen van de ontwikkelaar om woningen te bouwen en plaats te maken voor bedrijven. Wij zien deze ontwikkeling als een verrijking van onze gemeente waar we mensen een thuis kunnen bieden en bedrijven een boterham laten verdienen. Dit plan draagt bij aan de levendigheid en bedrijvigheid van onze gemeente.

Onderzoeksfase

Ontwikkelaar DC groep is deze nieuwe ontwikkelrichting nu verder aan het uitwerken. Hiervoor worden verschillende onderzoeken gedaan en zullen gesprekken gevoerd worden met buurtbewoners, bedrijven, gemeente Hilversum en de Stichting Vliegveld Hilversum. In een verkeersonderzoek zal aandacht worden gegeven aan een goede ontsluiting en de afhandeling van de toenemende verkeersdruk. Ook zal er onderzoek moeten worden gedaan naar geluid en veiligheid om een gezonde omgeving voor nieuwe en huidige bewoners te kunnen garanderen.

Hoeveel woningen en bedrijven uiteindelijk mogelijk zijn naast het vliegveld Hilversum moet blijken uit de onderzoeken van de ontwikkelaar. Deze onderzoeksfase duurt naar verwachting minimaal een jaar.

Stedenbouwkundige kaders

De raad heeft op 09 februari 2022 kaders vastgesteld, die voor de ontwikkelaar het uitgangspunt vormen voor de inrichting van het gebied. Deze kaders zijn in een aantal online bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers getoetst en verrijkt. De stedenbouwkundige kaders en de verslagen van de  bijeenkomsten vindt u hier:

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de website van de ontwikkelaar van ter Sype.