Gemeente Wijdemeren - Ter Sype

De vraag naar woningen in Wijdemeren is net als in heel Nederland groot. Daarnaast is er behoefte aan ruimte voor bedrijven. Door een besluit van de Provincie is Wijdemeren voor een groot deel op slot en kan er bijna niet meer gebouwd worden. Daarom is het belangrijk om de schaarse ruimte die er is te benutten. Ter Sype is een van de weinige plekken in onze gemeente waar we kunnen bouwen.

Ter Sype

Vliegveld Hilversum

Het luchthavenbesluit vliegveld Hilversum staat geen woningbouw toe op een groot deel van Ter Sype vanwege het geluid van de vliegtuigen. Hierdoor is dit deel van ter Sype nu niet geschikt voor woningbouw. Het verleggen van de start- en landingsbanen van het vliegveld zou een oplossing kunnen zijn, maar hiervoor is onvoldoende steun bij de gemeente Hilversum. Daardoor heeft  de ontwikkeling van Ter Sype lange tijd stil gestaan. Een nieuw plan met meer ruimte voor bedrijven, daar waar geen woningen mogen komen, heeft een grotere kans van slagen.

College steunt plannen

De grond is in eigendom van DC Vastgoed en het college steunt de plannen van de ontwikkelaar om woningen te bouwen en plaats te maken voor bedrijven. Wij zien deze ontwikkeling als een verrijking van onze gemeente waar we mensen een thuis kunnen bieden en bedrijven een boterham laten verdienen. Dit plan draagt bij aan de levendigheid en bedrijvigheid van onze gemeente.

Onderzoeksfase

Ontwikkelaar DC groep is deze nieuwe ontwikkelrichting nu verder aan het uitwerken. Hiervoor worden verschillende onderzoeken gedaan en zullen gesprekken gevoerd worden met buurtbewoners, bedrijven, gemeente Hilversum en de Stichting Vliegveld Hilversum. In een verkeersonderzoek zal aandacht worden gegeven aan een goede ontsluiting en de afhandeling van de toenemende verkeersdruk. Ook zal er onderzoek moeten worden gedaan naar geluid en veiligheid om een gezonde omgeving voor nieuwe en huidige bewoners te kunnen garanderen.

Hoeveel woningen en bedrijven uiteindelijk mogelijk zijn naast het vliegveld Hilversum moet blijken uit de onderzoeken van de ontwikkelaar. Deze onderzoeksfase duurt naar verwachting minimaal een jaar.

Dialoog over stedenbouwkundige kaders

De gemeente wil kaders meegeven aan de ontwikkelaar en de raad heeft de opdracht gegeven om hierover in gesprek te gaan met belanghebbenden. Er liggen concept kaders voor de inrichting van het gebied met name op het gebied van woningbouw. Deze kaders gaan we toetsen en verrijken. Bewoners en ondernemers in de omgeving van het te ontwikkelen gebied zijn experts en gebruikers van het gebied. Deze kennis willen we meenemen en gebruiken om de kaders te toetsen en te verrijken. Op 23 en 30 november zijn eerste online dialoog sessies gehouden met omwonenden en bedrijven waarin zij hebben kunnen reageren op het concept. In februari zal de gemeenteraad besluiten over het definitieve kader document.

Relevante documenten

Verslag bijeenkomst bedrijven d.d. 30 november 2021 

Verslag bijeenkomst omwonenden d.d. 23 november 2021 

Raadsinformatie brief kaders Ter Sype d.d. 15 september 2021

Raadsinformatie brief ontwikkelrichting Ter Sype d.d. 22 september 2020

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de website van de ontwikkelaar van ter Sype.