Gemeente Wijdemeren - Toekomst Wijdemeren

De (bestuurlijke) toekomst van Wijdemeren en de regio Gooi en Vechtstreek is al jarenlang een veelbesproken onderwerp. Er zijn veel verschillende opvattingen bij inwoners, instellingen, ondernemers, bestuurders en raadsleden. De provincie Noord-Holland is voor de gemeenten in de regio de procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarmee is het gesprek over herindeling in een stroomversnelling gekomen.

Om u te helpen een opvatting over dit onderwerp te vormen, is de bij ons bekende en beschikbare informatie over herindeling  verzameld op deze plek. Andere belangrijke informatiebron is de website van de provincie. Ook op de website van het actiecomité Wijdemeren2020 en de Wijdemeerse Webkrant is veel informatie te vinden. 

2019

2018

2017

2016

In 2016 laat de provincie door Deloitte de bestuurskracht van de gemeenten in de regio peilen. Conclusie is dat bestuurskracht van Wijdemeren en Weesp en van de regio als geheel onvoldoende zou zijn. De gemeente houdt een enquête onder 3000 willekeurig geselecteerde inwoners om een beeld te krijgen hoe zij de gemeentelijke prestaties waarderen en hoe inwoners de toekomst zelf zien. Op 1 november neemt het college op basis van de bestuurskrachtmeting, de handtekeningenactie van Wijdemeren2020 en de uitkomsten van de enquête en alle eerder gevoerde gesprekken met inwoners een standpunt in. Het college ziet één gemeente in de Gooi en Vechtstreek als stip op de horizon. In de tussentijd wil het college in gesprek met de andere gemeenten om tot een (gedeeltelijke) ambtelijke fusie te komen. 

2015

Voor het college van Wijdemeren staat 2015 in het teken van het gesprek over de toekomst van Wijdemeren. Zo zijn er succesvolle gesprekken met ondernemers, panelleden van het burgerpanel. In oktober en november organiseert het college vier maal een D100. Centraal staat de vraag: "Wat vindt u nou echt belangrijk voor de toekomst van uw dorp'.

2014

In april 2014 verschijnt het adviesrapport 'Gooi en Vechtstreek, een regio met een plus' dat op verzoek van de provincie is opgesteld. Advies aan Wijdemeren is de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp niet verder te intensiveren. In de zomer bespreekt de nieuwe gemeenteraad de adviezen in dit rapport. Ze besluiten het advies ter harte te nemen en de provincie te laten weten zich te willen richten op een toekomst in de Gooi en Vechtstreek. In december van dat jaar bespreekt het college dit besluit met de inwoners van Wijdemeren tijdens vier drukbezochte dorpsavonden.

Vragen?

Neem dan contact met ons op.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte gehouden worden over de toekomst van Wijdemeren? Meld u zich aan voor de nieuwsbrief via onderstaand formulier.