Gemeente Wijdemeren - Toeristenbelasting


Ondernemers met slaapplaatsen voor toeristen betalen toeristenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslag. U mag dit bedrag aan uw gasten doorberekenen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bezwaar indienen bij de gemeente.

 • Uw gasten betalen voor de overnachting. 
 • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven.  
 • U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur aan uw gast.
 • U registreert het aantal gasten en overnachtingen.
 • Voor iedere persoon die tegen vergoeding in de gemeente verblijft, is toeristenbelasting verschuldigd. 
 • De landtoeristenbelasting wordt berekend per overnachting, de watertoeristenbelasting per etmaal (waarbij een deel van een etmaal als een vol etmaal wordt gerekend). 
 • Als voor een persoon zowel landtoeristenbelasting als watertoeristenbelasting geldt, is dit verblijf vrijgesteld van watertoeristenbelasting. 
 • Er wordt geen toeristenbelasting of watertoeristenbelasting geheven als voor het verblijf ook forensenbelasting is verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u tussen 08:30 en 17:00 uur contact opnemen met belastingen via telefoonnummer: (035) 65 59 194.

Landtoeristenbelasting

 • vakantieonderkomens en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten €87,00 (x aantal slaapplaatsen)
 • mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen €261,00 (x aantal slaapplaatsen)
 • mobiele kampeeronderkomens op niet-vaste standplaatsen €261,00 (x aantal onderkomens)
 • hotels/pensions € 174,00 (x aantal slaapplaatsen) 

U kunt ook kiezen voor het werkelijke aantal overnachtingen x € 1,16

Watertoeristenbelasting

 • vaartuig met lengte 4 tot 7 meter  € 46,98
 • vaartuig met lengte 7 tot 9 meter  € 62,55
 • vaartuig met lengte 9 tot 12 meter  € 105,27
 • vaartuig met lengte 12 meter en meer  € 141,81

U kunt ook kiezen voor het werkelijke aantal etmalen.