Heeft u een bewijs nodig van een belangrijke gebeurtenis? Dan kunt u een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke stand aanvragen. Een belangrijke gebeurtenis is een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.

U vraagt een afschrift of uittreksel aan bij de gemeente waar de deze is gemaakt.

Let op: wij werken op afspraak.

U kunt een afschrift aanvragen:

 • Voor uzelf.
 • Voor een ander, als u schriftelijke toestemming heeft gekregen.
 • Als u de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent.
 • Als u een erfgenaam bent.
 • Als u het kind of de ouder bent.
 • Als u de vertegenwoordiger bent. Een vertegenwoordiger neemt beslissingen over zaken waarover iemand zelf niet meer kan beslissen.
 • geldig legitimatiebewijs;
 • gegevens over de datum en plaats van de gebeurtenis. Bijvoorbeeld de huwelijksdatum en plaats;
 • wanneer u toestemming heeft gekregen een afschrift aan te vragen voor een ander;
  • een ondertekende schriftelijke toestemming;
  • geldig legitimatiebewijs;
  • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de persoon die u toestemming heeft gegeven.

Digitaal aanvragen

In Wijdemeren kunt u een uittreksel of afschrift digitaal aanvragen.

U krijgt het uittreksel of het afschrift ongeveer na vijf werkdagen via de post. Wilt u het uittreksel burgerlijke stand eerder ontvangen, geef dit vooraf aan ons door. U kunt u het dan ophalen bij de receptie van ons gemeentehuis.

Aanvragen op het gemeentehuis

U kunt een afschrift of uittreksel ook persoonlijk aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. U maakt daarvoor een afspraak via de kalender rechtsboven in het scherm.

Afhalen

Kunt u zelf uw uittreksel/ afschrift burgerlijke stand niet afhalen? U kunt iemand toestemming geven dit voor u te doen.

Deze persoon moet daarvoor het volgende meenemen:

 • een door u ondertekende schriftelijke toestemming;
 • Een (kopie van) uw geldige legitimatiebewijs;
 • zijn/haar geldige legitimatiebewijs.
Online regelen

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 16,60.