Gemeente Wijdemeren - Vaarverbinding 's-Gravelandsevaart

Het project Vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart maakt deel uit van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Er wordt onderzocht of de vaart bevaarbaar gemaakt kan worden.

Het zou de mogelijkheid bieden om een route toe te voegen voor waterrecreanten met kleine vaartuigen, zoals sloepen. Belangrijk is daarbij dat constructies als bruggen en sluizen goed passeerbaar zijn en dat de gevolgen voor bijvoorbeeld oevers, natuur en aanliggende woningen in beeld zijn, evenals eventuele maatregelen die nodig zouden zijn. Ook wordt nagedacht over een zogenaamd vaarregime.