Veenslib uit de plassen in Loosdrecht toepassen als bouwstof voor het herstel van legakkers.

Loosdrechtse Plassen

In de Loosdrechtse Plassen zit veel slib in het water. Hierdoor dringt zonlicht maar mondjesmaat tot de bodem door. Een deel van het zwevende slib zet zich af in de havens van particulieren en bedrijven. Naar schatting gaat het om honderdduizenden kubieke meters slib.

De problemen van het veenslib zijn het grootst in de Eerste Plas. Tegelijkertijd zijn de legakkers in de Kievitsbuurt en het gebied van de Muyeveldse wetering aan een onderhoudsbeurt toe. Door nu het slib vanaf de Eerste Plas te gebruiken voor het herstellen van legakkers, slaan we misschien twee vliegen in één klap. Om erachter te komen of dit werkt, start in 2016 een pilotproject. Hierin wordt ruim 50.000 m3 slib verwerkt.

Het transport van grote hoeveelheden slib over lange afstand kan lastig zijn. Daarom wordt eerst bekeken of het lukt de akkers in Muyeveld aan te pakken met veenslib uit de Eerste Plas. Direct daarna wordt gewerkt met slib uit de Vijfde Plas aan legakkers in de Zuidelijke Kievitsbuurt. Als deze wijze van legakkerherstel succesvol blijkt, kan gekeken worden of het totale slibprobleem in de plassen op deze manier kan worden aangepakt.

kaartje loosdrechtse plassen

Handen ineen

Zes overheden en vijf private partijen gaan samen onderzoeken of dit plan uitvoerbaar is. De bedoeling is om het overtollige veenslib (bagger) duurzaam en op een kosteneffectieve wijze af te voeren en te hergebruiken voor het herstel van de legakkers. Ze willen zo snel mogelijk starten met de uitvoering.

Planning

 • Eind 2016 - start van de werkzaamheden
 • Eind 2018 - afronding van het project

Samenwerkende partijen

De partijen die in dit samenwerkingsverband gezamenlijk optrekken zijn:

 • Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Gemeente Wijdemeren
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Waternet
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht

Verder doen mee:

 • Platform recreatie en toerisme Wijdemeren
 • Watersportverbond
 • HISWA
 • Belangenvereniging Kievitsbuurten
 • BELP (bewonersvereniging Loosdrechtse Plassen)

Meer informatie

Het aanspreekpunt bij Wijdemeren voor dit project is de heer Welter. Telefoonnummer: 14 035.