De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor een schone en veilige openbare ruimte. Met een goede inrichting kunnen we het gedrag van weggebruikers beïnvloeden. Samenwerking staat daarom centraal.

Fietsexamens Curtevenneschool Kortenhoef

Een van de onderdelen is het herkenbaar maken van de schoolomgeving. Dat kan met de juiste waarschuwingstekens. Maar ook met gekleurde paaltjes en het woord ‘school’ op het wegdek.

Maatwerk

De werkwijze van het plaatsen van het woord ‘school’ is afhankelijk van de bestrating, de maximum snelheid en de breedte van de weg. Niet alleen technisch, ook juridisch moet de situatie kloppen. Ook buiten de schoolspits. Maatwerk dus voor iedere school.

Wat doen scholen?

De scholen dragen bij door educatie over verkeer een prominente plek te geven. Niet alleen door verkeerslessen, maar ook door het thema verkeer te integreren in andere lessen.

Wat kunnen ouders doen?

Hoe meer kinderen op de fiets of lopend naar school komen, hoe minder auto’s bij de school. Dit maakt het verkeersbeeld overzichtelijk en veiliger. Leer je kind over het verkeer, bijvoorbeeld: