U wilt gaan bouwen of verbouwen. Of u een vergunning nodig heeft, kunt u controleren via de vergunningencheck op het Omgevingsloket Online (OLO)

De regels verschillen per situatie en hangen af van wat u wilt bouwen. U kunt de brochure ‘Vergunningvrij bouwen van een bijgebouw’ bekijken. Hierin worden de vergunningvrije regels uitgelegd voor:

 • het uitbouwen aan de woning of;
 • het bouwen van een schuur of garage.

Wanneer het bouwwerk niet vergunningvrij kan worden gebouwd, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Meer bouwwerken vergunningvrij

De Omgevingswet is nog niet ingegaan. Wel heeft de gemeente toestemming gekregen van het Rijk om eerder bouwwerken vergunningvrij te maken. Vanaf 12 oktober 2022 zijn de volgende bouwwerken ook vergunningvrij:

 • dakkapel aan de voorzijde van een gebouw;
 • vervangen van kozijnen in de voorgevel van een gebouw.

De vergunningvrije regels gelden niet voor:

 • een bouwwerk dat als ‘karakteristiek’ in het bestemmingsplan staat;
 • een bouwwerk in een beschermd dorpsgezicht;
 • een bouwwerk bij, op of aan een monument.

Voor deze nieuwe vergunningvrije bouwwerken gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden worden hieronder beschreven. Past uw plan niet binnen de voorwaarden? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Vergunningvrije dakkapel aan de voorzijde van een gebouw

Voorwaarden:

 • de dakkapel heeft een plat dak
 • gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter;
 • onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 meter boven de dakvoet;
 • bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok. Dit geldt niet voor woningen in de ‘bomenbuurt’ in Loosdrecht, waarvoor 0,2 meter onder de daknok geldt;
 • zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;
 • maximaal één dakkapel per dakvlak;
 • de dakkapel wordt in dezelfde horizontale lijn als bij de dakkapel van de buren gebouwd.

Vergunningvrij vervangen van kozijnen in de voorgevel

Voorwaarden:

 • zelfde maten als de bestaande situatie voor de wijziging van het hoofdgebouw.