Gemeente Wijdemeren - Verhuizen

Een verhuizing geeft u door aan de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. Om kwaliteitsredenen voor de basisregistratie personen kunnen we vragen om een schriftelijke toestemming , als u bij iemand anders intrekt.

Doorgeven kan vier weken voor - tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing.   Bent u te laat met doorgeven? Dan kan de gemeente u een boete opleggen. Dit is geregeld in de Regeling oplegging bestuurlijke boete basisregistratie personen. 

Let op: U maakt een afspraak via de kalender rechtsboven in het scherm.

Als u als inwoner van gemeente Wijdemeren gaat verhuizen, dan bent u verplicht dit binnen vijf dagen na de adreswijziging aan de gemeente door te geven. Verhuizing naar het buitenland (emigratie) geeft u vijf dagen vóór vertrek door.

Vestiging uit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Wijdemeren? Dan doet u daar binnen vijf dagen na vestiging persoonlijk aangifte van, als u gedurende een half jaar tenminste tweederde van de tijd in Nederland verblijft. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 035.

Verhuizing naar het buitenland

Verblijft u de komende twaalf maanden langer dan acht maanden in het buitenland? Dan geeft u dit persoonlijk door aan burgerzaken. Wij hebben hierbij een kopie van uw paspoort nodig. U meldt uw verhuizing op zijn vroegst één maand van tevoren en op zijn laatst een dag voor vertrek. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 035.

Bent u vergeten uw emigratie door te geven? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met burgerzaken.

Online regelen

Verhuist u binnen Wijdemeren of naar Wijdemeren, dan kunt u uw verhuizing online regelen. U kunt de melding doorgeven met uw DigiD. Al uw relevante gegevens staan dan al voor u ingevuld. Maar u kunt uw verhuizing ook zonder DigiD doorgeven.

Mee te sturen documenten:

  • kopie geldig identiteitsbewijs (alleen als u geen DigiD gebruikt)
  • een kopie koop- of huurcontract
  • als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie geldig legitimatiebewijs van deze persoon.

Schriftelijk doorgeven

Wilt u uw verhuizing liever schriftelijk doorgeven, dan kunt u gebruik maken van een papieren formulier. U kunt deze uitprinten en opsturen naar de gemeente Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Wie geeft de verhuizing door:

  • Personen ouder dan 16 jaar;
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners (ongetrouwde of niet-geregistreerde partners geven de verhuizing elk persoonlijk door);
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen;
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • Een meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is.
Online regelen