Een verhuizing geeft u door aan de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen.  Dit kan vier weken voor tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing.

Let op: U maakt een afspraak via de kalender op deze pagina.

Gaat u verhuizen? Geeft u dit dan binnen vijf dagen na de verhuizing aan de gemeente door (verplicht). Bent u te laat met doorgeven? Dan kunt u een boete krijgen.

Verhuizing naar het buitenland (emigratie) geeft u vijf dagen vóór vertrek door.

U verhuist vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Wijdemeren? Dan meldt u dit persoonlijk binnen vijf dagen na de verhuizing.

Voorwaarden:

  • U bent in ieder geval een half jaar in Nederland.
  • U bent minimaal tweederde van deze tijd in Nederland. 

Voor het doorgeven van uw verhuizing kunt u een afspraak maken. Neem hiervoor telefonisch contact op met +31 35 65 59 595 of stuur een bericht via ons contactformulier.

Verhuizing naar het buitenland (emigratie)

Vertrekt u voor twaalf maanden naar het buitenland? En bent u in die twaalf maanden langer dan acht maanden in het buitenland? Dan geeft u dit persoonlijk door aan burgerzaken. U meldt uw verhuizing minimaal één maand en maximaal een dag voor vertrek. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verblijft u al in het buitenland en wilt u uw emigratie alsnog doorgeven? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met burgerzaken via telefoonnummer +31 35 65 59 595 of stuur een bericht via ons contactformulier.

Geadopteerd kind inschrijven bij de gemeente

Heeft u een kind buiten Nederland geadopteerd? Dan moet u uw adoptiekind binnen 5 werkdagen na aankomst in Nederland inschrijven bij uw gemeente. Een kind dat u in Nederland heeft geadopteerd, hoeft u niet in te schrijven. Dit regelt de rechtbank waar u het adoptieverzoek heeft ingediend.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op met team burgerzaken, telefoonnummer 14 035

Online regelen

Verhuist u binnen Wijdemeren of naar Wijdemeren, dan kunt u uw verhuizing online regelen. Dit kan met of zonder DigiD. 

Mee te sturen documenten:

Schriftelijk doorgeven

Wilt u uw verhuizing liever schriftelijk doorgeven? Vul dan een papieren formulier in. U kunt deze uitprinten en opsturen naar de gemeente Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Wie geeft de verhuizing door:

  • persoon ouder dan 16 jaar;
  • ouder, voogd of verzorger voor kinderen onder de 18 jaar;
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners (ongetrouwde of niet-geregistreerde partners geven de verhuizing elk persoonlijk door);
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Hiermee bedoelen we iemand die voor u kan beslissen wanneer u dit zelf niet kunt;
  • persoon van 18 jaar of ouder die hiervoor schriftelijke toestemming heeft.
Online regelen