Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de waterschapsverkiezing. Mag u voor beide verkiezingen stemmen dan heeft u via de post 2 stempassen gekregen.

Voor het stemmen

Stemmen

Na het stemmen

Uitslagen