Gemeente Wijdemeren - Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 2018

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen op de leden van de gemeenteraad. Gelijktijdig kunt u stemmen in een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (sleepwet). U vindt hier meer informatie over de verkiezingen.

Informatie voor politieke partijen

Kandidaatstelling politieke partijen

Ondersteuningsverklaring

Informatie referendum

Wanneer ontvangt u de stempas en de kandidatenlijst?

Uiterlijk woensdag 7 maart ontvangt u per post de stempassen. Deze worden gestuurd naar het adres waar u op maandag 5 februari 2018 ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). De kandidatenlijsten volgen een week voor de verkiezingen.

Wat moet u meenemen naar het stembureau?

U kunt alleen stemmen als u uw stempassen en uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij zich heeft. Het is daarom van groot belang dat u beiden meeneemt naar het stembureau. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Mag uw identiteitsbewijs verlopen zijn?

Ja, bij wijze van uitzondering mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op 21 maart (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat ‘geldig tot 21 maart 2013’ of elke latere datum.

Waar en wanneer kunt u stemmen?

In de gemeente Wijdemeren mag u in alle stemlokaal binnen de gemeente stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u hoeft daar niet te stemmen. De stembureaus zijn woensdag 21 maart geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Stembureaus in Wijdemeren:

 • Hervormde Kerk, Noordereinde 14, ’s-Graveland
 • De Dobber, Meenthof 46, Kortenhoef
 • Veenstaete, Oudergaarde 1
 • Wapen van Ankeveen, Stichts End 41, Ankeveen
 • Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56, Kortenhoef
 • Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
 • De Emtinckhof, Eikenlaan 51, Loosdrecht
 • Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169, Loosdrecht
 • Catamaran, Bleekveld 1, Loosdrecht
 • De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2, Nederhorst den Berg
 • Kantine Voetbalvereniging Nederhorst, Platanenlaan 1, Nederhorst den Berg

Hoe laat u iemand anders voor u stemmen?

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders die ingeschreven  is in de gemeente Wijdemeren een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Dat kan op twee manieren:

Ondertekenen stempas

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Ook geeft u een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde.

De gemachtigde kan iedereen zijn die in Wijdemeren woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen aannemen. Hij/zij brengt de volmachtstem gelijktijdig uit met de eigen stem. Het geven van deze onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen.

Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan handig zijn als u al lang van te voren weet dat u niet aanwezig zult zijn op de dag van de verkiezing en ook niet in staat zult zijn om een onderhandse volmacht te verlenen. Voor de verkiezing van de gemeenteraad kunt u iemand uit Wijdemeren aanwijzen. U moet hiervoor uiterlijk 16 maart een aanvraag indienen bij burgerzaken. Vul het formulier stemmen bij volmacht in en onderteken het formulier beiden. U stuurt het formulier voor 16 maart aan Gemeente Wijdemeren, afdeling burgerzaken, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U mag het ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis.

Bij het verlenen van een schriftelijke volmacht hoeft u géén identiteitsdocument te overleggen. De gemeente kan uw gegevens in de gemeentelijke basisadministratie verifiëren. De gemachtigde ontvangt per post ongeveer een week voor de verkiezing een volmachtbewijs. Met dit volmachtsbewijs en het eigen legitimatiebewijs kan de gemachtigde stemmen. De door u gemachtigde persoon brengt de volmachtstem gelijktijdig uit met de eigen stem.

Formulier stemmen bij volmacht

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard. Het volgnummer van zijn stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de volmachtgever zijn stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een nieuwe stempas opvragen. Dit kan op twee manieren:

Persoonlijk aanvragen

Vraag uiterlijk dinsdag 20 maart tot 12.00 uur een vervangende stempas aan bij burgerzaken. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. 

Schriftelijk aanvragen

Bent u niet in de gelegenheid om naar het gemeentehuis te komen? Dan kunt u ook schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Deze stuurt u op naar gemeente Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij burgerzaken. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente zijn ontvangen. Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. 

Aanvragen vervangende stempas

Bekendmakingen

Kandidaatstelling

Zitting centraal stembureau (geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering)

Proces-verbaal geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Gemeenteraadsverkiezingen - Stemmen bij volmacht

Referendum - Stemmen bij volmacht

Referendum - Stemmen met kiezerspas

Meer weten?

Neem contact op met de medewerkers van burgerzaken.