Kunt u zelf niet naar het stembureau komen op woensdag 15 maart? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. U geeft deze persoon dan een volmacht.

Voorwaarden

  • De persoon die voor u gaat stemmen woont ook in de provincie Noord-Holland (provinciale statenverkiezingen) en/of het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (waterschapsverkiezingen).
  • De persoon die voor u gaat stemmen mag maximaal voor 2 anderen stemmen.
  • De persoon die voor u gaat stemmen brengt de eigen stem en uw stem op hetzelfde moment uit.

Het geven van een volmacht kan op 2 manieren:

  • Door de achterkant van de stempas in te vullen (onderhandse machtiging).
  • Via een schriftelijke volmacht.

Achterkant stempas invullen

Rond 17 februari 2023 ontvangt u uw stempas(sen) per post. U kunt dan iemand anders voor u laten stemmen door de achterkant van uw stempas(sen) in te vullen. U kunt deze onderhandse machtiging afgeven tot en met woensdag 15 maart 2023. Wat moet u hiervoor doen?

  • vul de gegevens in op de achterkant van de stempas;
  • zet uw handtekening;
  • laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten;
  • geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. De gemachtigde mag ook uw identiteitsbewijs via een smartphone of tablet laten zien. Dit kan veilig met de KopieID-app.
  • de gemachtigde stemt met uw stempas en het kopie van uw identiteitsbewijs.

Schriftelijk aanvragen

Rond 17 februari 2023 ontvangt u uw stempas per post. Wilt u al eerder iemand machtigen om voor u te stemmen? Dit kan door een schriftelijke volmacht af te geven. 

Online regelen

U kunt online iemand machtigen. Regel dit uiterlijk vrijdag 10 maart 2023.

Online een schriftelijke machtiging aanvragen

Schriftelijk regelen

Gemeente Wijdemeren
Afdeling Burgerzaken/verkiezingen
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

U kunt het formulier ook bij ons inleveren door het af te geven of, buiten openingstijden, in de brievenbus te doen. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 bij ons binnen zijn.

De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt het bewijs om voor u te mogen stemmen per post. Hij/zij moet dit volmachtbewijs meenemen bij het uitbrengen van uw stem.