De gemeente Wijdemeren wil de Vuntuslaan en Heulakker opnieuw inrichten. We gaan de woonstraten en het parkeerterrein weer up to date maken.

Voordat we starten met het ontwerp willen wij graag samen met de directe omwonenden van de Vuntuslaan en Heulakker, denken en doen. Samen kijken we wat er speelt en wat echt nodig is.

Omgevingsdialoog

Op woensdag 15 december 2021 was er een eerste bewonersavond en hebben wij de wensen, ideeën en aandachtspunten voor de wijk verzameld. Een verslag hiervan staat op deze pagina onder het kopje “meer informatie”. Na de bijeenkomst is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep is op 18 mei 2022 voor het eerst bij elkaar gekomen. De klankbordgroep heeft direct meegedacht over de nieuwe inrichting van het Vuntusplein. Een verslag van deze bijeenkomst staat ook onder het kopje “meer informatie” op deze webpagina. Verder vindt u hier ook schetsontwerpen en diverse onderzoeken, waaronder het bodemonderzoek en het onderzoek naar de flora en fauna.

Meer informatie

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Harrie Loman van het team Projecten via het onderstaande contactformulier of telefoonnummer 14 035.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.