Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Heeft u of uw (sport)vereniging of stichting een goed idee voor een project of activiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld: 

  • Sport-, muziek- en zangactiviteiten voor inwoners uit Wijdemeren
  • Activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en historie voor inwoners uit Wijdemeren
  • Activiteiten en projecten die bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van inwoners uit Wijdemeren

Aanvragen incidentele subsidie

Betreft het een éénmalige activiteit of project? Dan vraag u incidentele subsidie aan tot een maximaal bedrag van 1500 euro. De aanvraag moet vóór 1 mei of vóór 1 oktober ingediend zijn en bestaat uit:

Uiteraard kunt u ook een werkplan, begroting of planning aanleveren die u zelf heeft opgesteld.

Let op: incidentele subsidieaanvragen worden toegekend volgens het tendersysteem. Dit betekent dat het beschikbare bedrag in twee termijnen over de ingediende aanvragen worden verdeeld (sluiting 1 mei of 1 oktober). U kunt niet tussentijds subsidie aanvragen. Aanvragen die ná een sluitingstermijn binnenkomen worden de volgende termijn meegenomen.

Aanvragen welzijnssubsidie

Betreft het een langdurig project of activiteit binnen de gemeente voor kalenderjaar 2018? Dan vraagt u de welzijnssubsidie aan:

Uiteraard kunt u ook een werkplan, begroting of planning aanleveren die u zelf heeft opgesteld.

Subsidiebeleid en voorwaarden

Meer weten?

Zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan contact op met mevrouw Verdegaal van het Sociaal Domein via telefoonnummer 14 035.