Is de WOZ-waarde van uw woning volgens u te hoog?

Bijvoorbeeld:

  • omdat er al een tijdje onderhoud nodig is
  • omdat u nog een oude badkamer heeft.

Bekijk altijd eerst het taxatieverslag. Hierin staat hoe de WOZ-waarde van uw woning is bepaald. U kunt het verslag:

Vragen en bezwaar 

U kunt u binnen zes weken na de datum van de aanslag bezwaar maken. Dat kan ook via de Digitale Belastingbalie. Bezwaar maken via een bureau raden we af, hier zijn hoge kosten aan verbonden. Zelf bezwaar maken is altijd gratis.

Uitleg bezwaar maken

Voor vragen kunt u contact opnemen met de belastingmedewerkers. Gegevens kunt u vinden de contactinformatie.

Meer informatie

De aanslagen worden verstuurd door de gemeente Hilversum. Zij voeren sinds januari 2020 de belastingtaken voor onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. 

Betalen

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Heeft u nog geen toestemming gegeven voor automatische afschrijving maar u wilt dit wel? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie (blauwe balk rechtsboven).

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen twee maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.