Participatiewet: iedereen verdient een kans!

Personeel

De werkgevers in Nederland hebben afgesproken dat zij de komende jaren 100.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: mensen die kunnen en willen  werken, maar niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. Ook u kunt daar als werkgever aan bijdragen! Als uw bedrijf groter is dan 25 medewerkers, is het de bedoeling dat 5% van uw personeelsbestand uit deze doelgroep gaat bestaan. Maar ook kleinere werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, kunnen hiermee hun sociale gezicht laten zien.

Werkgeversservicepunt

Voorop staat dat er een goede match moet zijn tussen u en uw nieuwe werknemer(s). Het gaat om maatwerk. Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP) werkt namens alle gemeenten en het UWV in de regio en is er speciaal om u daarbij te helpen. De adviseurs van het WSP verkennen samen met u de mogelijkheden, helpen de juiste kandidaten te vinden en adviseren u over voorzieningen en subsidies.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.wsp-gooienvechtstreek.nl of bel met (035) 35 03 174 voor een afspraak.