Denkt u dat iemand zich niet aan de regels houdt en u heeft hier last van? Dan kunt u dat doorgeven aan de gemeente in de vorm van een handhavingsverzoek.

U dient een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat anderen de wet- en regelgeving van de gemeente niet naleven. Het kan bijvoorbeeld gaan om bouwwerken die niet volgens de regels uit het bestemmingsplan zijn. Of om een café dat na sluitingstijd open is. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Een voorwaarde is wel dat u direct belang moet hebben bij handhaving van de regels.

Een verzoek om handhaving is iets anders dan een Melding openbare ruimte. Als u overlast ervaart op straat (openbare ruimte), doet u melding via de app Fixi. Daarover leest u meer op de pagina Melding openbare ruimte.

Meningsverschil met de buren

Let op: Gaat het om een meningsverschil met uw buren? Stuur dan nog geen verzoek om handhaving. U moet altijd eerst hulp vragen om uw meningsverschil op te lossen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Versa welzijn voor gratis buurtbemiddeling:

Verzoek tot handhaving naar de gemeente sturen

Een verzoek om handhaving stuurt u altijd schriftelijk naar ons, omdat u het verzoek moet ondertekenen. In de brief zet u:

 • de datum van de brief;
 • uw naam, adres, postcode en woonplaats en als u wilt uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • waar uw verzoek over gaat en waarvan u daarbij last heeft;
 • aan welke regels men zich niet houdt volgens u (niet verplicht);
 • wie zich volgens u niet aan de regels houdt;
 • of u deze persoon al heeft gesproken en zo ja, wat daaruit is gekomen.

Lees deze informatie goed door voordat u uw verzoek om handhaving stuurt:

 • Stuur uw verzoek met uw handtekening via de post naar: college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt uw verzoek niet via e-mail sturen;
 • Niet complete verzoeken en/of verzoeken zonder reden nemen wij niet in behandeling;
 • Zonder uw naam kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Wij kunnen u dan niet op de hoogte houden. Ook kunnen wij dan niet nagaan waarom het voor u belangrijk is dat we een controle doen;
 • Bij de behandeling van uw verzoek kunnen wij uw naam en adres doorgeven aan de persoon waarbij we controleren;
 • Als u uw e-mailadres invult, gaan wij ervan uit dat wij via e-mail met u kunnen communiceren. Officiële brieven sturen wij wel via de post naar u.

Wat doet de gemeente met uw verzoek?

Kloppen de voorwaarden van uw verzoek om handhaving, dan gaan wij een controle doen. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen wij maatregelen nemen. In de meeste gevallen sturen wij eerst een waarschuwing. 

Er volgt hoe dan ook een besluit op een verzoek tot handhaving. Dat kan een afwijzing zijn, indien er geen sprake is van een overtreding. Maar het kan ook zijn dat uw constatering terecht is en dat de gemeente een last oplegt. Dit betekent dat de overheid een verplichting oplegt aan de burger of het bedrijf om iets te doen of juist te laten.