Volgens de alcoholwet heeft u een alcoholvergunning nodig als u alcohol wil verkopen of schenken.

Een vergunning kan alleen worden verleend aan een horecabedrijf (commercieel en paracommercieel) en slijtersbedrijf. De vergunning vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan.

Nieuwe alcoholvergunning

Een nieuwe alcoholvergunning vraagt u aan:

 • als u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis.
 • als de rechtsvorm van uw bedrijf verandert. Bijvoorbeeld bij omzetting van een eenmanszaak naar een BV.
 • bij een wijziging van ondernemers. Bijvoorbeeld bij een wijziging in de vennoten.

Wijziging van de alcoholvergunning

Een alcoholvergunning wijzigt u:

 • als u gaat verbouwen of uitbreiden. Bijvoorbeeld met een terras.
 • als u leidinggevenden wilt laten bijschrijven of doorhalen op uw vergunning. In uw bedrijf moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat vermeld.

Tijdelijke ontheffing

U vraagt een alcohol ontheffing aan als u tijdelijk alcohol wilt schenken. Ook wanneer u tijdelijk langere schenktijden wilt, heeft u hier een ontheffing voor nodig.

Alcoholontheffingen

Soorten alcoholvergunning

 • alcoholwetvergunning voor commerciële horecabedrijven
 • alcoholwetvergunning voor slijtersbedrijven
 • alcoholwetvergunning voor paracommerciële rechtspersonen, zoals buurthuizen en (sport)kantines
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld)
 • U beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Het pand voldoet aan de nodige inrichtingseisen. Deze zijn vastgelegd in de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Besluit bouwwerken leefomgeving.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een paracommerciële rechtspersoon heeft u een recent bestuursreglement.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een paracommerciële rechtspersoon hebben barvrijwilligers een Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)  gevolgd. 
 • De alcoholvergunning is gebonden aan pand en ondernemers. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Aanmelden / afmelden leidinggevende en wijziging inrichting

Wilt u een leidinggevende aanmelden of afmelden voor op vergunning? Gebruikt u dan het formulier ‘melding leidinggevende artikel 30a’. Gaat u uw inrichting wijzigen waardoor een onderdeel van uw inrichting groter of kleiner wordt? Gebruik dan het formulier ‘melding wijziging lokaliteit Alcoholwet artikel 30’.

De gemeente neemt voor commerciële bedrijven binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Mocht dat niet lukken (bijvoorbeeld door de Bibob procedure) dan ontvangt u informatie over de verdaging van de beslistermijn en wanneer u de vergunning kan verwachten.

Nadat er een besluit is genomen kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij paracommerciële rechtspersonen komt de gemeente binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag met een ontwerpbesluit. Mocht dat niet lukken dan ontvangt u informatie over de verdaging van de beslistermijn en wanneer het ontwerpbesluit gereed is.

Het ontwerpbesluit wordt vervolgens voor zes weken ter inzage gelegd, door de uniforme openbare voorbereidingsprocedure dat verplicht is op grond van de Alcoholwet. Bij deze procedure is het voor belanghebbenden mogelijk een zienswijze te geven op het ontwerp. Hierna wordt een definitief besluit genomen.

Documenten

Contact

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de medewerkers van het team VTH & Veiligheid. Telefoonnummer: 14035 en e-mail: apv@wijdemeren.nl.

Nadat er een besluit is genomen is het ten aanzien van paracommerciële rechtspersonen alleen mogelijk rechtstreeks in beroep te gaan bij de rechtbank. Dit is alleen mogelijk als u eerst een zienswijze heeft ingediend.

Voor nadere informatie over de procedures kunt u terecht bij de medewerkers van het team VTH & Veiligheid.