Wilt u asbest verwijderen of een pand geheel of gedeeltelijk slopen? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket online (OLO). U kunt hier ook de melding of vergunning indienen.

Voor het verwijderen van asbest dient u altijd een sloopmelding in te dienen. Als bij het slopen van een bouwwerk meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt, dan moet u dit ook melden. Voor het slopen van een monument of een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht heeft u een vergunning nodig.

Losse asbesthoudende producten

Het verwijderen van kleine losse asbesthoudende producten, bijvoorbeeld bloembakken, moet u ook melden. Particulieren kunnen met acceptatiebrief van de sloopmelding het asbesthoudende materiaal indienen bij  de GAD. U moet hierbij wel voldoen aan de regels van de GAD  bij het aanbieden van asbest bij het scheidingsstation. Zie hiervoor de spelregels voor het aanbieden van huishoudelijk asbest.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling via telefoonnummer: 14 035.