Wilt u asbest verwijderen of een pand geheel of gedeeltelijk slopen? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket online (OLO). U kunt hier ook de melding of vergunning indienen.

Voor het verwijderen van asbest dient u altijd een sloopmelding in te dienen. Als bij het slopen van een bouwwerk meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt, dan moet u dit ook melden. Voor het slopen van een monument of een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht heeft u een vergunning nodig.

Losse asbesthoudende producten

Het verwijderen van kleine losse asbesthoudende producten, bijvoorbeeld bloembakken, moet u ook melden. Particulieren kunnen met acceptatiebrief van de sloopmelding het asbesthoudende materiaal indienen bij  de GAD. U moet hierbij wel voldoen aan de regels van de GAD  bij het aanbieden van asbest bij het scheidingsstation. Zie hiervoor de folder GAD Huishoudelijk asbest.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling via telefoonnummer: 14 035.