Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een woning binnen de gemeente beschikbaar houden.Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Indien er samenloop is tussen de belastingplicht van de forensenbelasting en die van de toeristenbelasting of de watertoeristenbelasting, wordt er uitsluitend forensenbelasting geheven.

Met ingang van 2022 is de heffingssystematiek van de forensenbelasting gewijzigd. De staffelmethode is losgelasten en er is overgegaan op een heffingsmaatstaf, die uitgaat van een vast percentage van de WOZ-waarde van het object.

  • Het vaste percentage voor 2023 is vastgesteld op 0,27% van de WOZ waarde. Daarbij wordt een tarief gehanteerd met een minimum van € 378.
  • Het vaste percentage is voor 2024 vastgesteld op 0,30% van de WOZ-waarde. Daarbij wordt een tarief gehanteerd met een minimum van € 393.

Het vaste bedrag per gemeubileerde woning, waarvoor geen WOZ-waarde is vastgesteld , is bepaald op € 342,00. 

Voor meer informatie, zie WOZ-waarde.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bezwaar indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover vindt u in de Digitale Belastingbalie (blauwe balk rechtsboven).

Contact

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden in de Digitale Belastingbalie? Neem dan contact op met de belastingmedewerkers. Zie hiervoor de contactinformatie.

Let op: de aanslagen worden verstuurd door de gemeente Hilversum. Zij voeren sinds januari 2020 de belastingtaken voor onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast.