Gemeente Wijdemeren - Evenementen

In heel Nederland zijn extra maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook voor evenementen gelden aangepaste regels.

Ik wil een evenement organiseren. Kan dat?

Er mogen sinds 1 juli weer evenementen georganiseerd worden, zoals een straatfeest of barbecue, maar ook aan een braderie of kermis. Houd er wel rekening mee dat het aanvragen van een vergunning of melding tijd kost. Naast de gebruikelijke richtlijnen voor evenementen gelden er ook richtlijnen in verband met het coronavirus.

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een instructievideo gemaakt waarin het proces wordt toegelicht. Bekijk deze video voor het indienen van een aanvraag.

Aangepaste beleidsregel Evenementen 

In Gooi en Vechtstreek hebben burgemeesters afgesproken dat er regionaal één beleidslijn wordt gehanteerd voor evenementen. Hiermee voorkomen we dat er in één van de gemeenten onevenredig veel evenementen plaatsvinden en zorgen we dat de capaciteit waarover we beschikken goed verdeeld is.

De gemeente Wijdemeren heeft de beleidsregel Evenementen aangepast. Dit heeft de volgende consequenties:

 • Evenementen vanaf 100 personen worden vergunning plichtig;
 • Evenementen van 50 - 100 personen worden meldingsplichtig;
 • Evenementen tot 49 personen zijn meldingsvrij.

Landelijke (tijdelijke) maatregelen die zijn afgekondigd door de Rijksoverheid zijn leidend en kunnen invloed hebben op het organiseren van een evenement. Bijvoorbeeld voor het toestaan van een maximum aantal bezoekers. Deze maatregelen zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Coronaplan

Naast het regulier plan voor uw activiteit (wat gebeurd wanneer, wie is hierbij betrokken etc.) moet u een coronaplan opstellen.

In uw coronaplan moet ten minste duidelijk naar voren komen:

 • Hoe er wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Hoe er wordt gezorgd dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven.
 • Hoe er wordt gezorgd dat de bezoekersstromen richting de sanitaire voorzieningen goed en veilig lopen.
 • Welke hygiënemaatregelen er getroffen worden voor het tegengaan van verspreiding van het virus.
 • Bij zitplaatsen: hoe er wordt gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven.
 • Hoe er wordt omgegaan met risicogroepen, dit zijn niet enkel mensen met een kwetsbare gezondheid of ouderen maar ook groepen die moeite hebben om zich aan de afstandsnorm van 1,5 meter te houden.
 • Hoe bezoekers naar het evenement komen. Is er sprake van toenemende druk op het openbaar vervoer?
 • Hoe u beroepskrachten en/of vrijwilligers over de coronamaatregelen instrueert.
 • Hoe er wordt omgegaan met wachtrijen en andere plaatsen waar  bezoekers mogelijk bij elkaar komen.
 • Hoe u invloed heeft op de bezoekersstromen, wanneer, waar en hoe zij komen. Een vrij toegankelijk evenement brengt een grotere uitdaging met zich mee dan een besloten evenement of een evenement waar u met reserveringen werkt.

Hulpmiddelen

Er zijn diverse protocollen en hulpmiddelen die u kunt gebruiken om een goed coronaplan op te stellen:

 • Protocollen van brancheverenigingen: brancheverenigingen zoals Koninklijke Horeca Nederland stellen protocollen op die u kunt vertalen naar uw eigen situatie en locatie.
 • Overzichtstekeningen waarop u looproutes, afstandsmarkeringen, zitplaatsen etc. intekent. Vaak zegt een tekening meer dan veel woorden.
 • Voor het juist uitvoeren van de 1,5 meter maatregel kunt u meer informatie vinden op de website van het event safety institute. 

Door het extra toetsingskader vragen kan het verlenen van een vergunning wat langer duren dan u van ons gewend bent. wij hopen op uw begrip hiervoor en doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen.

Vragen

Als u vragen heeft over een evenement dat u die vraag stellen via info@wijdemeren.nl t.a.v. team Juridische Zaken en Veiligheid. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.