Informatie over wijkagenten, wijkbrandweer, boa's en de veiligheidsregio. Noodsituatie? Bel dan altijd 112.

Politie

In Wijdemeren werken drie wijkagenten en een jeugdagent. Zij zijn de ogen en oren van de politie. Zij spelen een belangrijke rol in de veiligheid in uw buurt.

Steunpunt van de politie is in het gemeentehuis. Bewoners die hier graag in gesprek willen met de politie, kunnen via het telefoonnummer 0900-8844 een afspraak maken. Aangifte doen op afspraak is mogelijk op dinsdagochtend tussen 09.00 uur en 12.00 uur en donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur.

Voor contact met de wijkagenten belt u met (0900) 88 44 of kijkt u op de site van de politie. Zie ook alle hulpdiensten en noodnummers.

Brandweer

In Wijdemeren zijn drie brandweerposten. In Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Voor contact met de wijkbrandweer kijkt u op de site van de brandweer Gooi en Vechtstreek. Zie ook alle hulpdiensten en noodnummers.

Veiligheidsregio 

In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken regiogemeenten samen aan rampenbestrijding. Ook de brandweer, de GHOR, de politie en het openbaar ministerie werken mee. Voor informatie en contact kijkt u op de site van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Boa

Wijdemeren heeft drie buitengewoon opsporingsambtenaren. Zij pakken overlast en ergernissen aan die te maken hebben met leefbaarheid in de openbare ruimte. Zij zoeken altijd samen met inwoners naar een oplossing. Als het niet anders kan treden ze ook op met handhaving en maken een proces-verbaal op. Zij zien toe op de:

  • Drank- en Horecawet
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo)
  • Woningwet
  • Wet ruimtelijke ordening
  • Wet bodembescherming
  • Wet milieubeheer
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  • Wet basisregistratie personen
  • Algemene plaatselijke verordening

Boa per buurt

Erdal Egirgen is verantwoordelijk voor Nederhorst den Berg, Alex Buitenhuis voor Breukeleveen en Loosdrecht en Joery Witte voor Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef. Voor contact kunt u onderstaand contactformulier invullen, bellen met de gemeente via 14 035 (en vragen naar 'uw' boa) of direct een melding doen via Fixi

De wijkbrandweer, wijkagent, boa en dorpscoördinator van de gemeente houden ook maandelijks een inloopspreekuur veiligheid in de dorpskernen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.