Gemeente Wijdemeren - Hulpdiensten

Informatie over Politie, Boa's, Brandweer en de veiligheidsregio

Wijkagenten

In Wijdemeren werken drie wijkagenten en een jeugdagent. Deze wijkagenten zijn de ogen en oren van de politie. Zij spelen een belangrijke rol in de veiligheid in uw buurt. Voor contact met de wijkagenten belt u met telefoonnummer (0900) 88 44. Of u kijkt op de website van de politie bij mijn buurt.

Zie ook

Brandweer

De brandweer in Wijdemeren valt onder Brandweer Gooi en Vechtstreek. In Wijdemeren zijn 3 brandweerposten, in Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Kijk voor meer informatie op de site van de brandweer Gooi en Vechtstreek.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken de regiogemeenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van de rampenbestrijding. Ook de brandweer, de GHOR, de politie en het Openbaar Ministerie werken mee in de veiligheidsregio. Kijk voor meer informatie op de website van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Crisis.nl

Voor actuele informatie van de overheid bij rampen, calamiteiten en noodsituaties kijkt u op crisis.nl.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's)

Buitengewoon opsporingsambtenaren houden toezicht op de lokale openbare orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Ook geven zij advies over onwenselijke situaties in de openbare ruimte en zoeken samen met de inwoner naar een oplossing. Voor een belangrijk deel vormen zij de ogen en oren van de gemeente. Kort gezegd zorgt de politie voor de veiligheid en de BOA voor de leefbaarheid.

Naast het toezien op naleving van de wet zijn de Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren preventief werkzaam. Ze zijn aanwezig op straat en geven mensen daardoor een veilig gevoel. Afhankelijk van de situatie krijgen mensen eerst een waarschuwing. Bij herhaling van een overtreding of wanneer een overtreding direct al duidelijk is, kunnen BOA's een bekeuring uitschrijven. Toch lossen ze zaken het liefst pratend op.

Werkterrein Boa's Wijdemeren

  • Drank- en Horecawet
  • wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo)
  • woningwet
  • wet ruimtelijke ordening
  • wet bodembescherming
  • wet milieubeheer
  • wet maatschappelijke ondersteuning
  • wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  • wet basisregistratie personen
  • algemene plaatselijke verordening

Contact met de Boa's

Voor vragen aan de Boa's kunt u onderstaand contactformulier gebruiken. Voor de contactgegevens van de politie, de brandweer of de veiligheidsregio, kijkt u bij hulpdiensten en noodnummers.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.