Ieder jaar, rond februari/maart kunt u de gemeentelijke belastingaanslag verwachten. De aanslag komt per post of in de inbox van MijnOverheid.

Op de aanslag vindt u:

U vindt hier de uitleg over de lokale lasten.

Digitale Belastingbalie

Via de Digitale Belastingbalie regelt u makkelijk online uw belastingzaken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het wijzigen van uw rekeningnummer
  • bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde
  • het taxatieverslag downloaden
  • kwijtschelding van de belasting aanvragen.

Inloggen kan met uw DigiD.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de gemeentebelastingen en kunt u deze niet vinden via de Digitale Belastingbalie? Neem dan contact op met de belastingmedewerkers. Zie hiervoor de contactinformatie.

Let op: de aanslagen worden verstuurd door de gemeente Hilversum. Zij voeren sinds januari 2020 de belastingtaken voor onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. 

Betalen

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Heeft u nog geen toestemming gegeven voor automatische afschrijving maar u wilt dit wel? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie (blauwe balk rechtsboven).

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen twee maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.