Gemeente Wijdemeren - Aanslag gemeentelijke belastingen


Jaarlijks ontvangt u in februari het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking. Vanaf 2020 wordt deze verstuurd door de gemeente Hilversum.

Vanaf 1 januari 2020 voert gemeente Hilversum de gemeentelijke belastingtaken voor gemeente Wijdemeren uit. De Belastingsamenwerking Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren (BSWW) stopt vanaf die datum. Gemeente Wijdemeren blijft zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en de verordeningen.

Contact?

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij de belastingmedewerkers in Hilversum. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur via (035) 62 92 695.   Een e-mail sturen kan ook: belastingenwijdemeren@hilversum.nl of u kunt de digitale belastingbalie raadplegen.

Automatische incasso

Als u in het verleden een automatische incasso heeft afgegeven aan de BSWW, blijft deze automatisch in stand. U kunt deze machtiging te allen tijde wijzigen of stopzetten via belastingenwijdemeren@hilversum.nl. Houdt u er rekening mee dat als u de automatische incasso stopzet, u zelf verantwoordelijk bent voor tijdige betaling van de aanslagen 2020. De gemeente Hilversum zal u vanaf 2020 de woonlastennota toesturen en incasseren. Het incassant-ID is NL 42 ZZZ 32165063 0000.

Samenwerking Hilversum

Sinds 2019 werken een aantal Wijdemeerse medewerkers vanuit het raadhuis van Hilversum. Het gaat om bijvoorbeeld de financiële administratie, de salarisadministratie, de taken op het gebied van de Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Nu komen daar de gemeentelijke belastingtaken bij. Doel van deze samenwerking is de dienstverlening aan u minder kwetsbaar te maken en u goede service te bieden. Meer weten over deze samenwerking? Kijk dan op: www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.